lu.se

Lund University Food Studies

Lunds universitet

Lunds universitet har en bred, mångfacetterad och kvalitativt högtstående verksamhet inom hela livsmedels- och förpackningsområdet. Det gäller såväl forskning och forskarutbildning som grundutbildning. Lund University Food Studies (LUFO) har bildats som en samlande plattform för hela verksamheten inom livsmedelsområdets olika delar. LUFO kommer att kunna ta täten vad gäller nya utbildningar och forskning som går på tvärs över traditionella discipliner och blir därmed en viktig resurs i arbetet med att tackla globala utmaningar och att skapa ökad utvecklingskraft inom livsmedelsområdet.

Genom LUFO blir universitetets verksamhet inom livsmedelsområdets olika delar synliggjord på ett tydligt sätt. LUFO är också en kontaktväg in till universitetet för olika externa intressenter inom området. LUFOs webbsida är ett sätt att kommunicera både externt och internt och Nyhetsbreven presenterar den senaste forskningen medan Kalender-funktionen har fokus på kommande event.

Läs mer om LUFO

Anmälan till sändlista

Här kan du anmäla dig till Lund University Food Studies nyhetsbrev och sändlista. Fyll i din e-postadress i fältet nedan och skicka, så får du nyhetsbrevet och annan information i framtiden.