lu.se

Lund University Food Studies

Lunds universitet

Lund University Food Studies

Hela kedjan – Hela människan

Utbildningen och forskningen inom Lunds universitet täcker hela värdekedjan från jord till bord och hela spektrat av människans samspel med födan – från cellnivå till upplevelsen i ätögonblicket.

Lunds universitet har en bred, mångfacetterad och kvalitativt högtstående verksamhet inom hela livsmedels- och förpackningsområdet. Det gäller såväl forskning och forskarutbildning som grundutbildning. Lund University Food Studies (LUFO) har bildats som en samlande plattform för hela verksamheten inom livsmedelsområdet.

Genom LUFO synliggörs universitetets verksamhet inom livsmedelsområdets olika delar. LUFO är också en kontaktväg in till universitetet för olika externa intressenter inom området. LUFOs hemsida är ett sätt att kommunicera både externt och internt och Nyhetsbreven presenterar den senaste forskningen medan Nyhetsfunktionen har fokus på kommande event.

FoodFaculty Kick-off 23 November!

Food Faculty is the forum for meeting and discussing potential new interdisciplinary and multidisciplinary research constellations – to prepare for next year’s research calls. Food Faculty is a new network, being part of LUFO.The kickoff will be 23/11 at 14, Kemicentrum, Café Ester. Sign up by adding your name to the Doodle list latest 20th of November.Sign up for Food Faculty email list by sending an email to Charlotta.Turner@chem.lu.se

 

 

Anmälan till sändlista

Här kan du anmäla dig till Lund University Food Studies nyhetsbrev och sändlista. Fyll i din e-postadress i fältet nedan och skicka, så får du nyhetsbrevet och annan information i framtiden.